1.Elixir ne anlama gelmektedir? 

Elixir logosu kişinin hedefine ulaşmasının kutlamasını anlatır.

Elixir logosu aynı zamanda kişinin hedefine ulaşmasının kutlamasını anlatır.  Elixir kelimesi Arapça El İksir’den İngilizceye geçmiştir. Simya olarak bildiğimiz basit metalleri altına dönüştürdüğüne inanılan maddenin sözlük tanımıdır.

Elif’teki (bendeki) Koçluk tanımıyla tam karşılığı ise; insanların içinde bulunan ve onların fark etmediği cevherin ortaya çıkmasına aracılık etmektir. Tıpkı basit metalin altına dönüştürülmesi gibi, insanın içindeki cevherin ortaya çıkması…Koçluktaki karşılığı benim hayat felsefemdir.

 2. Koçluk size ne fayda sağlar?

 • Farkındalığınızı artıran sorular sorarak çözüm üretmeye başlayabilirsiniz. Bunu yaparken hayatınızda şanslı ve iyi şeylerin de olduğunu görebilirsiniz.
 • Planlayıp planlayıp hep yarıda bıraktığınız ve cesaretim yok dediğiniz döngülerden çıkabilirsiniz.
 • Değerlerinizin neler olduğunu görebilir ve harekete geçme kriterlerinizi anlayabilirsiniz.
 • Yaşantınıza profesyonelce ve objektif bir şekilde bakarak yeniden yapılandırabilirsiniz.
 • Kendinize doğru küçük küçük, bazen de büyük adımlar atarak, kendinizle ilgili daha bilinçli olduğunuzu fark edebilirsiniz.
 • Geleceğe daha olumlu bakarak, sorunlar olsa bile çözebilecek güçte olduğunuzu fark edersiniz.
 • Kendi yolunuzda yürürken, gücünüzü hissederek hedefinize odaklanabilirsiniz.
 • Kendi değerinizi hissedersiniz.
 • Olayları farklı bir bakış açıları ile görerek, alternatif hareket planları çıkarabilirsiniz.
 • Farklı bakış açıları ile elde ettiğiniz deneyimlerin üzerinde uzun uzun düşünebilirsiniz.
 • Koçluk çalışmalarının beynin olayları analiz etme ve buna uygun çözüm ve sonuçlar geliştirmede önemli olduğunu ve insanın düşünme kalitesini ve yaşam / ilişki kalitesini artırdığını görebilirsiniz.


2. Nasıl bir koçluk çalışması sizi bekliyor ? 

1. Görüşme: Birinci görüşmeyi bir seans olarak ele almıyorum. İlk görüşme kimya uyumu görüşmesidir. Koçluk çalışmasında danışan ve koç arasındaki kimya uyumu çok önemlidir, çünkü bu sayede paylaşım ve güven artar, bu sayede danışan aldığı kararlarını inançla ve sorumluluğunu taşıyarak hayata geçirir. Bu uyum danışan için önemli olduğu kadar Koç için de önemlidir. Bu nedenle ilk görüşme bir tanışma ve beklentilerin ortaya konması görüşmesidir.

Coaching background concept

İlk görüşmemizde Koçluk çalışmasının protokolü hakkında konuşuyoruz. Yani danışan Koçluk hakkında neler biliyor, beraber çalışmak istediği koçta olmasını istediği özellikler neler, bu özelliklerin ona seanslarda neler sağlayacağını anlatıyor. Kendi başarı tanımını soruyorum ve hedefleri hakkında bir yaşam alanı çemberi çıkarıyoruz. Bu çalışmaları yaparken, ben de Koçu olarak danışanımdan beklentilerimi ortaya koyuyorum ve anlaşmamızı her ikimizin getirdiği kurallara göre yapıp, bundan sonraki seanslar için el sıkışıyoruz. Koçluk seanslarımız başlıyor.

Eğer ilk görüşme sonunda kimya uyumu yakalayamadığımızı görürsek, koçluk seanslarımıza başlamıyoruz.

2. Görüşme yani 1.seans: ilk görüşmede yaptığımız yaşam alanı çemberindeki hedeflerden öncelikli başlayarak bir yol haritası çıkarıyoruz.

7. Görüşme yani 6. seansa kadar: Danışanın ihtiyaçları çerçevesinde cevabını aradığı bir soru öncelikle gündeme alınır. Bu konular iş yaşamı, kariyer planı ve iş yaşam dengesi çerçevesinde sosyal ve iş ilişkilerini de içerir.

3. Her seansın süresi ne kadardır?

Seans Süresi: Danışanlarım ile her seansımı 75 dakika yapıyorum. İlk tanışma seansı 30 dakikadır.

4. Kaç seans koçluk alınıyor?

Danışanımla 6 seans için planlama yapıyoruz. Sonrasında ihtiyaca göre 9 veya 12 seansa kadar devam ediyoruz.

5. Koçluk seansları hangi sıklıkta planlanıyor?

Seans sıklıkları ilk 3 seansta haftada bir kez, son 3 seansta 3 haftada 1 kez oluyor. Bunun sebebini ilk görüşmede açıklıyorum.